Doorgaan naar inhoud
Handschoenen gebruiken in het verpleegtehuis

Handschoenen gebruiken in het verpleegtehuis

In een verpleegtehuis draait alles om zorg en welzijn van de bewoners. Een van de essentiële aspecten van kwalitatieve zorg is het juiste gebruik van beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen. Hoewel het dragen van handschoenen soms als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is het belang ervan vaak onderschat. In deze blog bespreken we waarom handschoenen zo cruciaal zijn in de zorgomgeving van een verpleegtehuis.

Bescherming van de bewoners

Een van de voornaamste redenen voor het dragen van handschoenen in een verpleegtehuis is de bescherming van patiënten. Kwetsbare bewoners hebben vaak een verminderde immuniteit en zijn gevoeliger voor infecties. Door het dragen van handschoenen bij taken zoals het verschonen van incontinentiemateriaal, wondverzorging en het assisteren bij persoonlijke verzorging, minimaliseren zorgverleners het risico op overdracht van ziektekiemen. Dit is vooral van belang omdat sommige bewoners mogelijk al verzwakt zijn door ziekte of leeftijd. Je wilt de bewoners, maar ook jezelf als verzorger beschermen tegen schadelijke micro-organismen.

Voorkomen van kruisbesmetting

Kruisbesmetting is een serieus risico in zorginstellingen. Zonder het dragen van handschoenen kunnen micro-organismen gemakkelijk van de ene oppervlakte naar de andere worden overgebracht, zelfs als zorgverleners hun handen grondig wassen. Het gebruik van handschoenen minimaliseert dit risico aanzienlijk. Het is essentieel dat zorgverleners zich bewust zijn van het juiste gebruik van handschoenen, zoals het regelmatig vervangen ervan en het wassen van handen voor en na het dragen van de handschoenen. Het is handig als er in elke unit de beschikking is over handschoenen door bijvoorbeeld dispenser op te hangen bij de deur. 

Bescherming van zorgverleners

Niet alleen bieden handschoenen bescherming aan de bewoners, maar ze zijn ook van vitaal belang voor de gezondheid van de zorgverleners zelf. Door regelmatig in contact te komen met lichaamsvloeistoffen en potentieel besmet materiaal, lopen zorgverleners extra risico op infecties en besmettingen met ziektekiemen. Handschoenen fungeren als een barrière en verminderen direct contact met potentieel schadelijke stoffen en lichaamsstoffen waardoor het welzijn van het zorgpersoneel wordt beschermd.

Verhoging van de Zorgkwaliteit

Het gebruik van handschoenen draagt bij aan de algehele kwaliteit van zorg in het verpleegtehuis. Door aandacht te besteden aan infectiepreventie wordt het aantal ziekte-uitbraken verminderd, wat resulteert in een gezondere omgeving voor zowel bewoners als personeel. Dit draagt bij aan het creëren van een zorginstelling waarin het welzijn van de patiënten centraal staat.

Handschoenen zijn een onmisbaar instrument in de zorgomgeving van een verpleegtehuis. Ze bieden niet alleen bescherming aan de patiënten tegen infecties, maar waarborgen ook de gezondheid van de zorgverleners. Het juiste gebruik van handschoenen draagt bij aan de kwaliteit van zorg en creëert een veilige omgeving waarin bewoners de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Het is van essentieel belang dat zorgverleners worden opgeleid en zich bewust zijn van de juiste procedures voor het gebruik van handschoenen, om zo een optimale zorgstandaard te handhaven. Wil je handschoenen bestellen voor in het verpleegtehuis bekijk dan het assortiment van Eurogloves.

 

Vorig artikel Eurogloves: De handschoen voor in het kinderdagverblijf
Volgend artikel Handschoenen in de professionele keuken