Doorgaan naar inhoud

Normering EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016 Handschoennormering

EN ISO 374-5:2016 - Beschermende Handschoenen tegen Micro-organismen

Doel van de Norm

De EN ISO 374-5:2016-norm specificeert de eisen en testmethoden voor handschoenen die bescherming bieden tegen micro-organismen, inclusief bacteriën, virussen en schimmels. Het doel is om de effectiviteit van handschoenen bij het voorkomen van de penetratie van micro-organismen te beoordelen.

Beschermingsniveaus

De handschoenen worden getest en gecertificeerd op hun vermogen om bescherming te bieden tegen micro-organismen, met de nadruk op drie categorieën:

 • Bacteriën
 • Virussen
 • Schimmels

Testmethoden

De norm omvat de volgende testmethoden om de effectiviteit van handschoenen tegen micro-organismen te beoordelen:

 • Penetratietest (EN 374-2):
  • Doel: Beoordeelt de weerstand van handschoenen tegen penetratie door micro-organismen.
  • Testmethode: Handschoenen worden blootgesteld aan een penetratietest waarbij ze worden gevuld met water of lucht onder druk. Eventuele lekkages worden gedetecteerd door visuele inspectie of onderdompeling in water.
  • Resultaat: Handschoenen moeten geen lekkages vertonen om als resistent tegen penetratie door micro-organismen te worden beschouwd.
 • Virustest:
  • Doel: Specifiek gericht op het beoordelen van de weerstand van handschoenen tegen virussen.
  • Testmethode: Handschoenen worden getest volgens ISO 16604:2004 (methode B) waarbij ze worden blootgesteld aan een suspensie van een bacteriofaagvirus. Het virus wordt als surrogaat gebruikt om de virusresistentie van de handschoenen te evalueren.
  • Resultaat: Handschoenen die slagen voor deze test worden beschouwd als resistent tegen virussen.

Markering en Informatie

Handschoenen die voldoen aan de EN ISO 374-5:2016-norm moeten gemarkeerd zijn met het EN ISO 374-5-pictogram, gevolgd door de aanduiding van de micro-organismen waartegen ze bescherming bieden. Als de handschoenen ook bescherming bieden tegen virussen, moet dit specifiek worden vermeld.

Voorbeeld van Markering:

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Hierbij betekent "VIRUS" dat de handschoenen bescherming bieden tegen virussen, naast bacteriën en schimmels.

Belang van de Norm

De EN ISO 374-5:2016-norm is van groot belang voor sectoren waar bescherming tegen biologische risico's cruciaal is, zoals de gezondheidszorg, laboratoria, voedselverwerking en andere industrieën waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan potentieel schadelijke micro-organismen.

Samenvatting

 • Doel: Bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels.
 • Testmethoden: Penetratietest (EN 374-2) en virustest (ISO 16604:2004, methode B).
 • Markering: EN ISO 374-5-pictogram met aanduiding van beschermde micro-organismen.
 • Belang: Cruciaal voor sectoren zoals gezondheidszorg, laboratoria en voedselverwerking.

Deze norm biedt een gedetailleerd kader voor het beoordelen van de effectiviteit van handschoenen bij het beschermen tegen micro-organismen, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers in diverse sectoren wordt verbeterd.