Doorgaan naar inhoud

Normering EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Handschoennormering

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B - Beschermende Handschoenen tegen Gevaarlijke Chemicaliën en Micro-organismen

Doel van de Norm

De EN ISO 374-1:2016+A1:2018-norm specificeert de eisen en testmethoden voor handschoenen die bescherming bieden tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. De handschoenen worden ingedeeld in drie typen (A, B, en C) op basis van hun chemische resistentie.

Type B Handschoenen

Type B-handschoenen bieden bescherming tegen minstens drie chemicaliën uit de lijst van 18 standaard chemicaliën die in de norm zijn gedefinieerd. Dit maakt ze geschikt voor gebruik in omgevingen waar bescherming tegen een beperkter aantal specifieke chemicaliën vereist is.

Testmethoden

De handschoenen worden getest op hun weerstand tegen permeatie (doordringing) door chemicaliën. De testmethoden omvatten:

 • Permeatietest:
  • Doel: Meet de tijd die een chemische stof nodig heeft om door het materiaal van de handschoen heen te dringen op moleculair niveau.
  • Testmethode: Handschoenen worden blootgesteld aan 18 standaard chemicaliën en de tijd die nodig is om door het materiaal te dringen (doorbraaktijd) wordt gemeten.
  • Resultaat: De handschoenen moeten een doorbraaktijd van ten minste 30 minuten hebben voor minstens drie chemicaliën om als Type B te worden gecertificeerd.

Standaard Chemicaliën

De 18 standaard chemicaliën die in de norm worden gebruikt voor de permeatietest zijn onder andere:

 • Methanol (A)
 • Aceton (B)
 • Acetonitril (C)
 • Dichloormethaan (D)
 • Koolstofdisulfide (E)
 • Tolueen (F)
 • Diethylamine (G)
 • Tetrahydrofuraan (H)
 • Ethylacetaat (I)
 • n-Heptaan (J)
 • Natriumhydroxide 40% (K)
 • Zwavelzuur 96% (L)
 • Salpeterzuur 65% (M)
 • Azijnzuur 99% (N)
 • Ammoniumhydroxide 25% (O)
 • Waterstofperoxide 30% (P)
 • Formaldehyde 37% (S)
 • Fluorwaterstofzuur 40% (T)

Markering en Informatie

Handschoenen die voldoen aan de EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B-norm moeten gemarkeerd zijn met het EN ISO 374-1-pictogram, gevolgd door de letter B en de coderingen van de chemicaliën waartegen ze bescherming bieden.

Voorbeeld van Markering:

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

Hierbij staan de letters K, L en M voor de chemicaliën natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96% en salpeterzuur 65%, waartegen de handschoenen bescherming bieden.

Belang van de Norm

De EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B-norm is van groot belang voor sectoren waar werknemers worden blootgesteld aan specifieke gevaarlijke chemicaliën. Dit omvat laboratoria, chemische industrie, landbouw, en andere sectoren waar chemische risico's aanwezig zijn.

Samenvatting

 • Doel: Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.
 • Type B: Bescherming tegen minstens drie chemicaliën uit een lijst van 18 standaard chemicaliën.
 • Testmethoden: Permeatietest om de doorbraaktijd van chemicaliën te meten.
 • Markering: EN ISO 374-1-pictogram met de letter B en coderingen van de chemicaliën.
 • Belang: Cruciaal voor sectoren zoals laboratoria, chemische industrie, en landbouw.

Deze norm biedt een gedetailleerd kader voor het beoordelen van de effectiviteit van handschoenen bij het beschermen tegen specifieke chemische risico's, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers in diverse sectoren wordt verbeterd.